احساس تنهایی، استقلال و هویت در نوجوانان ناشنوا

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، گروه کودکان استثنایی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
نوجوانی به عنوان دوره تغییرات سریع در بسیاری از جنبه­ها مانند جسمی، شناختی و اجتماعی در نظر گرفته شده است. نوجوانان ناشنوا در یک کشمکش و تقلا برای کسب هویت، استقلال و بهبود سیر تکاملی خودشکوفایی، با دشواری­ها و پیچیدگی­های زیادی مواجه هستند. در حالی که نگرش­های غالبی و سوگیرانه به ناشنوا باعث می­شود آنها به عنوان یک ناشنوا و نه به عنوان یک دختر یا پسر نوجوان/جوان در نظر گرفته شوند. مقاله حاضر به بررسی و مرور مسائل متعددی می­پردازد که زندگی افراد نوجوان ناشنوا را تحت تأثیر قرار می­دهد، از جمله هویت، استقلال و احساس تنهایی.
مواد و روش ها
در مطالعه مروری حاضر سعی شد مطالعات پژوهشی درباره مسائلی که یک نوجوان ناشنوا در دوران بلوغ تجربه می­کند، مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش­های فارسی­زبان و انگلیسی­زبان در خصوص مسائل نوجوانان ناشنوا از سال 1981  تاکنون از طریق موتورهای جستجویSID، SAGE، WILEY، SCOPUS، SCIENCE DIRECT، EMERALD، ERIC PUBMED مورد استفاده قرار گرفت. واژه­های کلیدی که در سایت­ها مورد جستجو قرار گرفت شامل شنوایی، ناشنوایی، اختلالات شنوایی، نقص شنوایی و واژه­های نوجوانی، جوانی، بلوغ و واژه­های مرتبط با مسائل نوجوانان شامل: هویت، استقلال، احساس تنهایی، خود­پنداره می­باشد.
یافته ­ها
بررسی مطالعات نشان داد عوامل بسیاری در مسأله هویت، استقلال و احساس تنهایی نوجوانان ناشنوا مؤثرند که به منظور تسهیل گذر از دوره نوجوانی و پیشگیری و کاهش مشکلات و مسائل روانی-اجتماعی نوجوانان ناشنوا باید در جست­و­جوی راه­کارهای ضروری باشیم.
نتیجه­ گیری
با انجام پژوهش­های هدفمندانه­تر و جمع­آوری اطلاعات می­توان شکاف­ها و خلأهای اطلاعاتی را آشکار و برنامه­های پژوهشی آینده که می­تواند باعث بهبود رشد مطلوب در نوجوانان ناشنوا شود را فراهم ساخت. تصمیمات والدین برای استفاده از کاشت حلزون/سمعک، نوع مدرسه، انتخاب نوع روابط، ارتباط مناسب در خانه و داشتن گروهی که فرد بتواند خود را با آن هماهنگ نماید، می­تواند به نوجوان ناشنوا هویت بخشد و احساسات منفی او را به حداقل برساند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Loneliness, Independence, and Identity in Deaf Adolescents

نویسندگان [English]

 • Seyedeh Zeynab Mousavi 1
 • Guita Movallali 2
 • Nasrin Mousavi 3
1 Department of Applied Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Pediatric Neurorehabilitation Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
3 Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, University of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: .Adolescence has been considered as an era with rapid changes in so many aspects of life, like corporal, cognitive, and social aspects. The hearing impaired teenagers face a lot of complications in the struggle to gain identity, independence, and developmental self-actualization. Deaf people mostly face a biased interaction with their society and, as a result, instead of being considered teenagers with special needs, they are considered as deaf disabled people. The present paper is an attempt to address different parameters which affect the life of deaf adolescents including identity, independence, and loneliness.
Materials and Method: We investigated most of the studies which were conducted on challenges of deaf teenagers during their adolescence. Both English and Farsi papers were collected and investigated since 1981 using search engines SID, SAGE, WILEY, SCOPUS, SCIENCE DIRECT, EMERALD, and ERIC PUBMED. In so doing, the following keywords were used: hearing, deafness, hearing disorders, hearing loss, adolescence, adulthood, puberty, identity, independence, and loneliness.
Results: Different parameters can affect the identity, independence, and the loneliness of the deaf teenagers which should be investigated to first prevent and then minimize their problems and psycho-social issues to facilitate their growth.
Conclusion: By conducting more goal oriented studies and collecting more data, we can gain more information, so better programs can be set for the future of the deaf teenagers. Parents’ decision on using cochlear implant or hearing aids, choosing an appropriate school, access to effective communication inside and outside the home, having a supporting group with which the deaf teenager can coordinate themselves, and etc. can all be powerful means by which a deaf teenager can develop a meaningful  identity and reduce possible negative effects of deafness.
 
Keywords: 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Deaf Adolescents
 • Loneliness
 • Independence
 • Identity
Blakemore SJ, Mills KL. Is adolescence a sensitive period for sociocultural processing? Annu Rev Psychol. 2014; 65:187–207.##
2. Crone EA, Dahl RE. Understanding adolescence as a period of social-affective engagement and goal flexibility. Nat Rev Neurosci. 2012; 13:636–650. ##
3. Peper JS, Dahl RE. Surging hormones – brain-behavior interactions during puberty. Curr Dir Psychol Sci. 2013; 22:134–139. ##
4. Choudhury S. Culturing the adolescent brain: what can neuroscience learn from anthropology? Soc Cogn Affect Neurosci. 2010; 5: 159–167. ##
5. Finitzo T, Albright K, O’Neal J. The newborn with hearing loss: detection in the nursery. Pediatrics. 1998; 102(6):1452–1460. ##
6. Rostami M, Younesi J, Movallali G, Farhood D, Biglarian A. The effectiveness of mental rehabilitation based 1. on positive thinking skills training on increasing happiness in hearing impaired adolescents. Audiol. 2014; 23(3):39-45. [In Persian]. ##
7. Pinquart M, Pfeiffer JP. Attainment of developmental tasks by adolescents with hearing loss attending special schools. American Annals of the Deaf. 2014; 159, 257-268. ##
8. World Health Organization, World Report on Disability. Retrieved from http://www.who.int/disabilities/world_report/2011en./ 2011; 23.04. ##
9. Erikson EH. Childhood and society 2nd ed., New York, NY: Norton. 1963. ##
10. Anderson G, Olsson E, Rydell AM, Larsen HC. Social competence and behavioral problems in children with hearing impairment. Audiology. 2000; 39(2): 88-92. ##
11. Kent BA. Identity issues for hard-of-hearing adolescents aged 11, 13, and 15 in mainstream setting. Journal of Deaf Studies and Deaf Education. 2003; 8(3): 315-324. ##
12. Qualter P, Brown SL, Rotenberg KJ, Vanhalst J, Harris RA, Goossens L, Bangee M, Munn P. Trajectories of loneliness during childhood and adolescence: predictors and health outcomes. Journal of Adolescence. 2013; 15, 1-11. ##
13. Weiss RS. Loneliness: The experience of emotional and social isolation. Cambridge, MA: MIT Press. 1973. ##
14. Ranjbar J, Tarkhan M, Taher M, Hosein KHanzadeh AA,Eisapour M. The effect of communication skills training on the self-concept and loneliness of students with hearing impairment. School Psychology.2013; 4(2): 39-54. ##
15. Knutson JF, Lansing CR. The relationship between communication problems and psychological difficulties in persons with profound acquired hearing loss. Journal of Speech and Hearing Disorders. 1990; 55, 656-664. ##
16. Murphy JS, Newlon BJ. Loneliness in the mainstreamed hearing impaired college student. American Annals of the Deaf. 1987; 132, 21-25. ##
17. Krabbendam L, Janssen I, Bak M, Bijl RV, de Graaf R, van Os J. Neuroticism and low self-esteem as risk factors for psychosis. Format: Abstract Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2002; 37(1): 1-6. ##
18. Yee Fw.  Watkins D; Crawford N Self-Esteem and Hearing Impairment - An Investigation of Hong-Kong Secondary-School Students Social Behavior and Personality.1997; 25(4): 367-374. ##
19. Trief, E. The use of tangible cues for children with multiple disabilities and visual impairment.Journal of Visual Impairment & Blindness. 2007; 29: 613-619. ##
20. Dunn JC, Dunn JG, Bayduza A. Perceived athletic competence, sociometric status, and loneliness in elementary school children. Journal of Sport Behavior. 2007; 30(3): 249-69. ##
21. Farrugia D, Austin GF. A study of the social-emotional adjustment patterns of hearing-impaired students in different educational settings. American Annals of the Deaf. 1980; 25: 535-541. ##
22. Green D. High school student employment in social context: Adolescents' perceptions of the role of part-time work. 1990; 25, 424-434. ##
23. Strong M, Charlson E, Gold R. Integration and segregation in mainstreaming programs for children and adolescents with hearing impairments. The Exceptional Child. 1987; 34, 181-195. ##
24. Hoseinian S, pourshahriar M, Nasrollah kalantari F. The relationship between mothers' parenting styles and self-esteem of female students who are deaf and hard of hearing. Exceptional Children.2008; 7(4): 367-384. ##
25. Vernon M. Mental health services for people who are deaf. American Annals of the Deaf. 2007; 152(4), 374-381. ##
26. Ostrov E, Offer D. Loneliness and the adolescent. In Feinstein, S. (Ed.), Adolescent psychology. Chicago: University of Chicago Press. 1978. ##
27. Diver AC. Adolescence. In R. Murray Thomas (Ed.), the encyclopedia of human development and education, theory, research, and studies. London: Pergamon Press. 1990; 188-193. ##
28. Ammaniti M, Ercolani AP, Tambelli R. Loneliness in the female adolescent. Journal of Youth and Adolescence, 1989; 18, 321-329. ##
29. Moore D, Schultz N. Loneliness at adolescence: Correlates, attributes, and coping. Journal of Youth and Adolescence. 1983; 12, 95-100. ##
30. Brennan T. Loneliness and adolescence. In L. Peplau & D. Perlman (Eds.), Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy. New York: John Wiley & Sons. 1982. ##
31. Van Buskirk A, Duke M. The relationship between coping style and loneliness in adolescents: Can "sad passivity" be adaptive? Journal of Genetic Psychology. 1991; 152, 145-157. v
32. Woodward J, Kalyan-Masih V. Loneliness, coping strategies and cognitive styles of the gifted rural adolescent. Adolescence. 1990, 25, 977-988. ##
33. Matson JL, Lott JD, Mayville SB, Swender SL, Moscow S. Depression and social skills among individuals with severe and profound mental retardation. Journal of Developmental and Physical Disabilities. 2006; 18, 393-400. ##
34. Rokach A. Perceived causes of loneliness: A cross-cultural comparison. 2001, from: http://findarticles.com/p/articles/miqma3852/ is-200/ 01/ ai-n8945437. ##
35. Jong GJ, Kamphuls F. The development of a Rash-type Loneliness Scale. Applied Psychological Measurement. 1985; 9(3) 289-99. ##
36. Meadow, K.P. Early Manual Communication in Relation to the Deaf Child's Intellectual, Social, and Communicative Functioning. J Deaf Stud Deaf Educ. 2005; 10(4): 321-329. ##
37. Blom H, Marschark M, Vervloed MP, Knoors H. Finding friends online: online activities by deaf students and their well-being. PLoS One. 2014; 9(2): e88351. ##
38. Evans JW. Adolescence and deafness. In Helen SlossLuey, Holly Elliott, & Laurel Glass (Eds.), mental health assessment of deaf clients. Special conditions. San Francisco: UCSF Center on Deafness. 1989. ##
39. Nunes T, Pretzlik U, Olsson J. Deaf children’s social relationships in mainstream schools. Deafness Educ. Int. 2001; 3(3):123–136. ##
40. Deniz ME, Hamarta E, Ari R. An investigation of social skills and loneliness levels of university students with respect to their attachment styles in a sample of Turkish students. Social behavior and Personality. 2005; 33, 19- 32. ##
41. Ang CS, Mansor AT. An empirical study of selected demographic variables on loneliness among youths in Malaysian university. Asia Life Sciences. 2012; 21, 107–121. ##
42. Calderon R,  Greenberg M. Marschark M,  Spencer P. Social and emotional development of deaf children: Family, school, and program effects, Oxford handbook of deaf studies, language, and education New YorkOxford University Press, 2003; 1(2): 177-189. ##
43. Jacobs J, Klaczynski P. The development of judgment and decision making during childhood and adolescence. Current Directions in Psychological Science. 2002; 11: 145-149. ##
44. Meadow KP. Personality and social development of deaf people. Journal of Rehabilitation of the Deaf 1976; 9: 1–12. ##
45. Andrews JF, Leigh IW, Weiner MT. Psychological issues in childhood. In: Deaf people: evolving perspectives from psychology, education and sociology. Boston: Allyn and Bacon. 2004; 4: 157–79. ##
46. Kelly SA, Melnyk BM, Jacobson DL, O'Haver JA. Correlates among healthy lifestyle cognitive beliefs, healthy lifestyle choices, social support, and healthy behaviors in adolescents: implications for behavioral change tragedy and future research. Journal of Pediatric Health Care. 2011; 5: 216-223. ##
47. Macaulay CE, Ford RM. Family influences on the cognitive development of profoundly deaf children: exploring the effects of socioeconomic status and siblings. Journal of Deaf Studies and Deaf Education. 2013; 18: 545-562. ##
48. Marschark M, Wauters L. Cognitive functioning in deaf adults and children. In M. Marscbark & R.E. Spencer (Eds.), The Oxford handbook of deaf studies, language, and education. 2nd ed. 2011; (1): 486-499. ##
49. Lederberg AR, Schick B, Spencer PE. Language and literacy development of deaf and hard-of-hearing children: successes and challenges. 2013. ##
50. Stanzione C, Schick B. Environmental language factors in theory of mind development: evidence from children who are deaf/hard-of-hearing or who have specific language impairment. Topics in Language Disorders. 2014; 34: 296-312. ##
51. Beckert TE. Cognitive autonomy and self-evaluation in adolescence: a conceptual investigation and instrument development. North American Journal of Psychology. 2007; 9: 579-594. ##
52. Steinberg L. We know some things: parent adolescent relationships in retrospect and prospect. Journal of Research on Adolescence. 2001; 11: 1-19. ##
53. Skourtou E, Kourtis-Kazoullis V, Cummins J. Designing virtual learning environments for academic language development. In J. Weiss, J. Nolan, ##
& P. Trifonas (Eds.), International handbook of virtual learning environment. 2006; 2: 1-15. ##
54. Josselson R. The theory of identity development and the question of intervention: an introduction. In: Archer SL, editor. Interventions for Adolescent Identity Development. Thousand Oaks, CA: Sage. 1994; 2: 12–25. ##
55. Chandler D, Roberts-Young D. The Construction of Identity in the Personal Home Pages of Adolescents. Available from: http://visual-memory.co.uk/daniel/Documents/short/strasbourg.html. 1998. ##
56. Erikson EH. The problem of ego identity. Journal of the American Psychoanalytic Association. 1956; 4, 56-70. ##
57. Mindel ED, Vernon M. They grow in silence. Silver Spring, MD: National Association of the Deaf. 1971.
58. Vernon M. Mental health services for people who are deaf. American Annals of the Deaf. 2007; 152(4), 374-381. ##
59. Higashi S. THE AMERICAN ORIGINS OF FILM NOIR. Looking Past the Screen: Case Studies in American Film History and Method. 2007; 353-371. ##
60. Falakolaflaki S. A Comparative Study of Identity Style in Deaf and Normal Adolescents. Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy. 2015; 6(2): 662-667 ##
61. Patrick J, Brice Gillie S. Deaf adolescents in a hearing world: a review of factors affecting psychosocial adaptation. ##
 Adolescent Health, Medicine and Therapeutics. 2016:7 67–76##
62. Tajfel H. Human Groups and Social Categories. Cambridge, England: Cambridge University Press; 1981. ##
63. McIlroy GW, Storbeck C. Development of deaf identity: an ethnographic study. J Deaf Stud Deaf Educ. 2011; 16(4): 494–511. ##
64. Leigh IW, Maxwell-McCaw D, Bat-Chava Y, Christiansen JB. Corre‌lates of psychosocial adjustment in deaf adolescents with and without cochlear implants: a preliminary investigation. J Deaf Stud Deaf Educ. 2009; 14:244–259. ##
65. Bat-Chava Y. Diversity of deaf identities. Am Ann Deaf. 2000; 145: 420–428. ##
66. Glickman N. The development of culturally deaf identities. In: Glickman N, Harvey M, editors. Culturally Affirmative Psychotherapy with Deaf Persons. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 1996; 115–153. ##
67. Helms J. Black and White Racial Identity: Theory, Research, and Practice. Westport, CT: Greenwood Press. 1990. ##
68. McIlroy GW. Discovering Deaf Identities: A Narrative Exploration of Educational Experiences on Deaf Identity. Saarbrucken: Lambert Academic Publishers. 2010. ##
69. Calderon R, Greenberg M. Social and emotional development of deaf children: family, school, and program effects. In: Marschark M, Spencer PE, editors. Oxford Handbook of Deaf Studies, Language, and Education. Vol. 1. 2nd ed., New York: Oxford University Press; 2011; 188–199. ##
70. Israelite N, Ower J, Goldstein G. Hard-of-hearing adolescents and identity construction: influences of school experiences, peers, and teachers. J Deaf Stud Deaf Educ. 2002; 7(2): 134–148. ##
71. Yon DA. Elusive Cultures: Schooling, Race, and Identity in Global Times. Albany: State University of New York Press. 2000. ##
72. Ladd GW, Munson HL, Miller JK. Social integration of deaf adolescents in secondary-level mainstreamed programs. Except Child. 1984; 50: 420–428. ##
73. Leigh IW. Inclusive education and personal development. J Deaf Stud Deaf Educ. 1999; 4: 236–245. ##
74. Lynas W. Supporting the deaf child in the mainstream school: is there a best way? Support Learn. 1999; 14(3): 113–121. ##
75. Powers S. Investigating good practice in supporting deaf pupils in mainstream schools. Educ Rev. 2001; 53(2): 181–189. ##
76. Iantaffi A, Jarvis J, Sinka I. Deaf pupils’ views of inclusion in main‌stream schools. Deafness Educ. Int. 2003; 5(3): 144–156. ##
77. Mertens DM. Social experiences of hearing-impaired high school youth. Am Ann Deaf. 1989; 134(1): 15–19. ##
78. Sinka I, Iantaffi A, Jarvis J. Inclusion: What Deaf Pupils Think. Hertfordshire, UK: The Royal National Institute for Deaf People (RNID). 2002. ##
79. Ghiamatyoon N, Nesayan A, Movallali G.The cyberspace usage in students with hearing impairments and their motivations and feeling of loneliness.Aud Vest Res.(2016); 25(4): 234-240##
80- Falakolaflaki S, Kalantar H, Atousa A. comparative study of identity style in deaf and normal adolescents. Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy. 2015; 6(2): 1-15. ##
81. Chao WC, Lee LA, Liu TC, Tsou YT, Chan KC, Wu CM. Behavior problems in children with cochlear implants. International Journal of Pediatric otorhinolaryngology. 2015; 79: 648-653. ##
82. Michael R, Gali Cinamon R, Most T. What Shapes Adolescents’ Future Perceptions? The Effects of Hearing Loss, Social Affiliation, and Career Self-Efficacy. Journal of Deaf Studies and Deaf Education.2015; 20(4): 399-407. ##
83. Huber M, Pletzer B, Giourgas A, Nickisch A, Kunze S, Illg A. Schooling Relates to Mental Health Problems in Adolescents with Cochlear Implants—Mediation by Hearing and Family Variables. Frontiers in psychology. 2015; 6: 1889-1899. ##
84. Sarah A, Landsberger DR, Diaz N, Spring Z, Jerry S, Charleen S. Psychiatric Diagnoses and Psychosocial Needs of Outpatient Deaf Children and Adolescents. Child Psychiatry Hum Dev. 2014; 45: 42–51. ##
85. Movallali G, Torabi F, Tavakoli E. Behavioral problems in deaf populations: a literature review. Audiol. 2014; 23(5):14-26.  [In Persian]. ##
86. Mahvash-Vernosfaderani A, Movallali G. The Effectiveness of life Skills Training in Hearing Impaired Students for the reduction of social phobia, Iranian journal of clinical psychology. 2013; 1(2): 36-41. ##
87. Mahvashe Wernosfaderani A, Adibsereshki N, Movallali G. The effectiveness of life skills training on the social skills of hearing impaired secondary school students in inclusive schools. J Res Rehabil Sci 2012; 8(3):477-488. ##
88. Barak A, Sadovsky Y. Internet use and personal empowerment of hearing-impaired adolescents. Compute Human Behavior. 2008; 24: 1802–1815. ##
89. Konuk N, Erdogan A, Atik L, Ugur MB, Simsekyilmaz O. Evaluation of behavioral and emotional problems in deaf children by using the Child Behavior Checklist. Neurol Psychiatry Br. 2006; 13(2): 59-64. ##
90. Van-Eldik T. Mental health problems of Dutch youth with hearing loss as shown on the Youth Self Report. Am Ann Deaf. 2005; 150(1): 11-16. ##
دوره 7، شماره 2
خرداد و تیر 1397
صفحه 240-253
 • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1396
 • تاریخ بازنگری: 30 شهریور 1396
 • تاریخ پذیرش: 06 آبان 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1397