نویسنده = سید علیرضا درخشان راد
مقایسه قدرت گرفتن سه تایی در وضعیت های مختلفی از دمر و نشسته در دانش آموزان مقطع اول دبستان

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 13-20

10.22037/jrm.2016.1100178

سید علیرضا درخشان راد؛ علی قنبری؛ سیده فریناز سعید؛ مهدی امیدی؛ حمیده قاسمی


متوسط سن شروع خدمات کاردرمانی در کودکان دارای مشکلات حرکتی چیست و تحت تاثیر چه فاکتورهایی است؟

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 18-11

10.22037/jrm.2015.1100021

سمیه کاوسی پور؛ سید علیرضا درخشان راد؛ سید علی حسینی


بررسی نیاز های انگیزشی و ارتباط آن با توان بالقوه انگیزش در حرفه کاردرمانی

دوره 3، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 62-72

10.22037/jrm.2014.1100064

نرگس قمری؛ نرگس شفارودی؛ سید علیرضا درخشان راد؛ محبوبه قمری؛ عصمت قمری