نویسنده = رضوان رجبعلی پور
هنجاریابی آزمون های تونال پردازش زمانی شنیداری در بزرگسالان فارسی زبان

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1396، صفحه 203-210

10.22037/jrm.2017.1100481

لیلا جلیلوند کریمی؛ رضوان رجبعلی پور؛ علیرضا اکبرزاده باغبان


مروری بر عوامل تاثیرگذار بر نتایج آزمون یادگیری شنیداری-کلامی ری

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 282-289

10.22037/jrm.2016.1100408

آزاده برنا؛ علی محمدزاده؛ سیده مژده صفوی نایینی؛ فرناز فتح اله زاده؛ رضوان رجبعلی پور


مروری بر هنجاریابی آزمون های تونال پردازش زمانی-شنیداری در بزرگسالان

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 302-312

10.22037/jrm.2016.1100409

رضوان رجبعلی پور؛ لیلا جلیلوند کریمی؛ فرناز فتح اله زاده؛ آزاده برنا