کلیدواژه‌ها = میکروارگانیسم
بررسی میکروارگانیسم های موجود در سطح عدسی های تماسی نرم سیلیکون_ هیدروژلی پس از سه ماه استفاده روزانه در کلینیک بینایی سنجی شهرستان درگز در سال های 91 و 92

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 62-69

10.22037/jrm.2015.1100027

میر یعقوب زینالی؛ بهرام خسروی؛ محمدرضا آقازاده امیری؛ سید مهدی طباطبایی؛ محمدرضا احمد زاده


شناسائی میکروارگانیسم های موجود در مجموعه عدسی های تماسی رنگی آزمایشی با قابلیت استفاده مجدد (Reusable color contact lens trial sets) در مطب ها و کلینیک های خصوصی چشم تهران 1391

دوره 2، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 1-7

10.22037/jrm.2013.1100127

بهرام خسروی؛ محمد بهبهانی؛ سید مهدی طباطبایی؛ سمیه هاشمیان فر؛ محمد آقازاده امیری؛ مسعود صادقی؛ ژیلا فریدی؛ محسن اخگری