کلیدواژه‌ها = زمین خوردن
مقایسه احتمال زمین خوردن سالمندان بعد از تعویض مفصل یک طرفه و دو طرفه زانو براساس آزمون Berg

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 85-93

10.22037/jrm.2015.1100152

علی اصغر جامه بزرگی؛ زهرا مسلمی؛ اشکان ایرانی؛ سید مهدی طباطبایی؛ مینو کلانتری


بررسی عوامل موثر در پیشگیری از زمین خوردن و شکستگی استخوانی سالمندان

دوره 1، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 47-56

10.22037/jrm.2012.1100102

رقیه اسمعیلی؛ ژیلا عابدسعیدی؛ مهرداد اسماعیلی؛ جلیل کاوه