نویسنده = شهره جلایی
بررسی اثر ویبراسیون عمومی بدن بر میزان انعطاف پذیری اندام تحتانی در زنان جوان سالم

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 86-95

10.22037/jrm.2016.1100321

الهه سلطانی ابهری؛ آزاده شادمهر؛ بهروز عطار باشی مقدم؛ شهره جلایی


ساخت و بررسی پایایی آزمون تراز قابل قبول نویز در زبان فارسی

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 109-117

10.22037/jrm.2015.1100032

امیر احمدی؛ جمیله فتاحی؛ احمد کشانی؛ حمید جلیلوند؛ یحیی مدرسی؛ شهره جلایی


تعیین عوامل مؤثر بر ارزیابی رایانه‌ای توجه انتخابی در کودکان مقطع اول دبستان

دوره 3، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 8-14

10.22037/jrm.2014.1100087

فرزانه یزدانی؛ ملاحت اکبرفهیمی؛ افسون حسنی مهربان؛ شهره جلائی