کلیدواژه‌ها = تمرین ورزشی
تأثیر کاهش فعالیت بدنی بر بیان ژن‌های مورف-1 و آتروژین-1 متعاقب تمرینات ورزشی مختلف

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 250-263

10.32598/SJRM.11.2.9

مهدی مداحی؛ رضا قراخانلو؛ عبدارضا کاظمی؛ محمدعلی اذربایجانی


بررسی اثر ورزشکار بودن بر ساختار و سازماندهی کنترل عصبی راه رفتن با و بدون اعمال آشفتگی

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 158-166

10.22037/jrm.2019.111913.2126

مرتضی یاسری فر؛ ضیاء فلاح محمدی؛ سید اسماعیل حسینی نژاد؛ ایمان اسمعیلی پایین افراکتی