کلیدواژه‌ها = آمادگی جسمانی
بررسی تاثیر 8 هفته تمرینات تعادلی- مقاومتی بر سطوح ایمنی و آمادگی جسمانی کودکان فلج مغزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

10.22037/sjrm.2022.116123.2879

سجاد انوشیروانی؛ پریناز قناتی؛ رضا محمدعلیپور؛ میرحمید صالحیان


اثر هشت هفته تمرین پیلاتس بر برخی عوامل آمادگی جسمانی و ترکیب بدن زنان غیر ورزشکار دارای اضافه وزن

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 192-200

10.22037/jrm.2017.1100438

رامین امیرساسان؛ سعید نیکوخصلت؛ راحله دولگری شرف