دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 1-66 

مقاله پژوهشی

بررسی فراوانی اختلال دید رنگ اکتسابی کارکنان بخش های مختلف کارخانه ی مواد شوینده

صفحه 1-6

10.22037/jrm.2013.1100103

نگار پیلوار؛ ابراهیم جعفرزاده پور؛ علی میرزاجانی؛ محمد خلج؛ مهدی خباز خوب


بررسی تاثیر تمرینات تقویتی شانه بر ضخامت عضلات اکستانسور ستون فقرات گردنی

صفحه 7-13

10.22037/jrm.2013.1100104

معصومه محمدی؛ اصغر رضاسلطانی؛ مینو خلخالی زاویه؛ سید مهدی طباطبایی


بررسی اثر فوری ارتعاش کل بدن بر حداکثر قدرت ایزومتریک عضلات فلکسور آرنج در افراد غیر ورزشکار و جوان

صفحه 22-30

10.22037/jrm.2013.1100106

فاطمه ملکی؛ صدیقه سادات نعیمی؛ خسرو خادمی کلانتری؛ آزاده شادمهر؛ علیرضا اکبرزاده باغبان