نویسنده = مهدی رضایی
تأثیر کوتاه مدت و میان مدت کینزیوتیپ بر حس عمقی پس از بازسازی لیگامان متقاطع قدامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.22037/sjrm.2024.117270.3257

هدا نیکنام؛ مهیار صلواتی؛ مهدی رضایی؛ طیبه روغنی؛ نرگس جهانتیغ اکبری؛ علی اصغر جامه بزرگی


پیش‌بینی تاب‌آوری سالمندان شهر تهران بر‌اساس جهت‌گیری مذهبی، استحکام روانی، سلامت فیزیکی و اختلال خواب

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 1114-1125

10.32598/SJRM.12.6.3210

پرنیان امدادی؛ مرضیه پشمدارفرد؛ مهدی منوچهری؛ کوثر شکری؛ مهدی رضایی


تأثیر تمرینات تناوبی با شدت بالا بر بیماران تنفسی: یک مقاله مروری

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 18-29

10.32598/SJRM.12.1.12

الناز آبائی؛ محسن عابدی؛ مریم سادات میرعنایت؛ مهدی رضایی


شیوع عارضه هالوکس والگوس در بین دانشجویان ایرانی

دوره 1، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 45-53

10.22037/jrm.2012.1100053

عباس رحیمی؛ مهدی رضایی؛ رضا بهروزی؛ صدیقه سادات نعیمی