نویسنده = عباسعلی آهنگر
مقایسه‌ بازنمایی برخی مؤلفه‌های زمان در گفتمان روایتی کودکان اوتیسم با عملکرد بالا و کودکان هنجار

دوره 10، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 948-963

10.32598/SJRM.10.5.10

عباسعلی آهنگر؛ محمدحسین سالاری فر؛ ستاره مجاهدی رضائیان؛ آزاده ایمانوردی


بازنمایی دستور زبان داستان در گفتمان روایی دانش آموزان سندرم داون آموزش پذیر فارسی زبان

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 26-37

10.22037/jrm.2020.112639.2229

عباسعلی آهنگر؛ مهین اسلامی شهربابکی؛ ستاره مجاهدی رضائیان؛ نیلوفر سرمست