دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 1-98 
اثر عدسی های ضد انعکاس، فتوکرمیک ضد انعکاس و پلاستیک سفید بر خیرگی ناتوان کننده

صفحه 10-16

10.22037/jrm.2014.1100058

بهرام خسروی؛ محمد آقازاده امیری؛ سید مهدی طباطبایی؛ رضا ایرانی رشید آباد


بررسی اثر تیپینگ ساعد بر حداکثر قدرت و تحمل گریپ در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

صفحه 24-33

10.22037/jrm.2014.1100060

سید مجید حسینی؛ فاطمه رضائیان؛ خسرو خادمی کلانتری؛ سید مهدی طباطبایی؛ نسرین صالحی دهنو


بررسی اثر فرکانس آگاهی از نتیجه در یادگیری حرکتی در افراد مبتلا به سکته مغزی

صفحه 34-41

10.22037/jrm.2014.1100061

مینو خلخالی زاویه؛ فاطمه اسفندیار پور؛ مژگان رحمتی پور؛ علیرضا اکبرزاده باغبان


بررسی تغییرات قوس های ناحیه کمری، پشتی و تیلت لگن طی نخستین بارداری

صفحه 42-52

10.22037/jrm.2014.1100062

صدیقه کوهکن؛ عباس رحیمی؛ مهری قاسمی؛ صدیقه السادات نعیمی؛ علیرضا اکبر زاده باغبان


بررسی نیاز های انگیزشی و ارتباط آن با توان بالقوه انگیزش در حرفه کاردرمانی

صفحه 62-72

10.22037/jrm.2014.1100064

نرگس قمری؛ نرگس شفارودی؛ سید علیرضا درخشان راد؛ محبوبه قمری؛ عصمت قمری


بررسی وضعیت کیفیت خواب در بین سالمندان شهر کرمانشاه

صفحه 81-88

10.22037/jrm.2014.1100068

لیلا شیخی؛ بهزاد کرمی متین؛ جمیله چوپانی؛ سارا هوکری؛ بتول فلاح