موضوعات = فیزیولوژی ورزشی
تأثیر تمرین استقامتی بر مقادیر آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز و رزیستین سرم در مردان مبتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1397، صفحه 125-132

10.22037/jrm.2017.111024.1703

اصغر محمودی؛ معرفت سیاه‏کوهیان؛ منوچهر ایران پرور؛ فرناز سیفی اسکی شهر؛ حسن اناری


اثر تمرین مقاومتی بر سطوح خونی هورمون‌های کورتیزول، تستوسترون و برخی شاخص های آمادگی جسمانی در مردان پاک شده از اعتیاد به مت‌آمفتامین در دوره بازتوانی

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 154-163

10.22037/jrm.2018.110909.1615

نرجس پورمیرزایی؛ رامین شعبانی؛ زهرا حجتی ذی دشتی؛ فاطمه ایزددوست؛ علی اکبر مویدی


اثر مداخله یک برنامه تمرین هوازی زیربیشینه بر فاکتورهای شیر مادران خانه‌دار

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1396، صفحه 13-22

10.22037/jrm.2018.110480.1321

کریم صالح زاده؛ یاسر میرزاجانی؛ یوسف صابری


تاثیر آنی گرم کردن با ارتعاش کل بدن بر دقت بازسازی نیروی عضلات اکستانسور زانو در افراد جوان سالم

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1396، صفحه 182-193

10.22037/jrm.2017.1100380

جواد احمدی؛ صدیقه سادات نعیمی؛ مینو خلخالی زاویه؛ خسرو خادمی کلانتری؛ علیرضا اکبرزاده باغبان


تاثیر تمرینات تناوبی شدید بر سطوح سرمی TNFα کودکان چاق

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 102-109

10.22037/jrm.2017.1100347

علیرضا رمضانی؛ مینا اکبری


پاسخ شاخص های پلاکتی به انقباض‌های کانسنتریک و ایسنتریک آیزوکینتیک در مردان

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 188-196

10.22037/jrm.2017.1100315

سجاد احمدی زاد؛ سمیه چراغی فر؛ خسرو ابراهیم؛ هیوا رحمانی؛ محمود رضا تقی زاده


تاثیر تمرین موازی بر ترکیب بدنی و سطوح شاخص های التهاب عمومی مردان سالمند

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 132-142

10.22037/jrm.2017.1100300

سیروان آتشک؛ لقمان قادری؛ جبار بشیری


اثر هشت هفته تمرین پیلاتس بر برخی عوامل آمادگی جسمانی و ترکیب بدن زنان غیر ورزشکار دارای اضافه وزن

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 192-200

10.22037/jrm.2017.1100438

رامین امیرساسان؛ سعید نیکوخصلت؛ راحله دولگری شرف


تعیین اثر تمرین مقاومتی غیرخطی بر نشانگران بیوشیمیایی کبد در زنان یائسه دارای کبد چرب غیرالکلی

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 136-145

10.22037/jrm.2016.1100234

بهارک مرادی کلارده؛ محمد علی آذربایجانی؛ مقصود پیری؛ حسن متین همایی