نویسنده = علی محمدزاده
بررسی حافظه کاری شنیداری-کلامی در زنان یائسه در محدوده سنی 50 تا 59 سال دارای شنوایی هنجار

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 191-199

10.22037/jrm.2019.111373.1947

مرضیه سجادیان؛ حمید جلیلوند؛ علی محمدزاده؛ سید مهدی طباطبایی؛ نسرین گوهری؛ مریم سجادیان


بررسی تاثیر جنسیت و سطح تحصیلات بر بازشناسی همخوان‌های انفجاری و سایشی فارسی در حضور نویز همهمه

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 39-46

10.22037/jrm.2018.111263.1873

زهرا شرفی؛ علی محمدزاده؛ مرضیه شریفیان البرزی؛ سید مهدی طباطبایی


تاثیر فراگیری موسیقی بر افزایش مهارت های شنیداری

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1396، صفحه 268-277

10.22037/jrm.2017.110606.1407

علی محمدزاده؛ ریبین قادری


مقایسه نتایج آزمون یادگیری شنیداری-کلامی ری (نسخه فارسی) در زنان و مردان پیش از سالمندی

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 153-160

10.22037/jrm.2017.1100437

علی محمدزاده؛ آزاده برنا؛ مژده صفوی نایینی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان


مروری بر اثرات توهم شنوایی بر زندگی و تشخیص و درمان آن

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 238-249

10.22037/jrm.2016.1100405

فرناز فتح اله زاده؛ علی محمدزاده؛ رضوان رجبعلی پور؛ آزاده برنا


مروری بر نقش لب‌خوانی در ارتباط کلامی و تکنیک‌های لب‌خوانی

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 250-259

10.22037/jrm.2016.1100406

سیده فائزه فاضلیان؛ علی محمدزاده


مروری بر عوامل تاثیرگذار بر نتایج آزمون یادگیری شنیداری-کلامی ری

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 282-289

10.22037/jrm.2016.1100408

آزاده برنا؛ علی محمدزاده؛ سیده مژده صفوی نایینی؛ فرناز فتح اله زاده؛ رضوان رجبعلی پور


بررسی شاخص‌های اکوستیک صوت در میان ورزشکاران بزرگسال با افت شنوایی

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 226-234

10.22037/jrm.2016.1100287

علی محمدزاده؛ سیده زهره موسوی؛ مجید اشرفی


مقایسه امتیاز بازشناسی همخوان های انفجاری و سایشی در نویز همهمه

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 133-141

10.22037/jrm.2015.1100163

سیده زینب نورالدینی؛ علی محمدزاده؛ سید مهدی طباطبایی


بررسی حافظه بخاطرسپاری اعداد در کودکان 7-12 سال

دوره 3، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 1-7

10.22037/jrm.2014.1100086

طیبه تقی زاده؛ علی محمدزاده؛ وحید نجاتی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان