موضوعات = گفتاردرمانی
مقایسه وضوح گفتار در بیان کلمه و جمله کودکان فارسی زبان شهرستان قائمشهر

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1396، صفحه 91-98

10.22037/jrm.2017.110716.1477

سیما وزیری؛ علی قربانی؛ فرهاد ترابی نژاد؛ محمد کمالی؛ فرخنده جمشیدی


مقایسه تاثیر تحریک دهانی بکمن بر غان و غون کانونی نوزادان نارس دختر و پسر

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1396، صفحه 175-181

10.22037/jrm.2017.110640.1425

فاطمه شیبانی؛ عالیه السادات رضوی پور؛ احمد شاه فرهت؛ اکرم احمدی؛ شریفه یونسیان


بررسی ارتباط بین فراوانی خطاهای تولید جبرانی با نوع شکاف و سن جراحی اولیه‌ی کام در کودکان 3 تا 7 سال دچار شکاف کام شهر اصفهان

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1396، صفحه 77-83

10.22037/jrm.2017.1100345

پریسا رضایی؛ زهرا میانه ساز؛ صبا میرزایی؛ فاطمه خانلر؛ فاطمه درخشنده


مقایسه روانی کلامی و نامیدن در مواجهه در بیماران مبتلا به ضربه مغزی

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1396، صفحه 194-202

10.22037/jrm.2017.1100366

آذر مهری؛ سیده زهره موسوی؛ پژمان مرادی؛ کوروش کریمی یارندی؛ سامان معروفی زاده؛ محمدرضا کیهانی


رشد مهارت های درخواست غیرکلامی در کودکان 9 تا 30 ماهه فارسی زبان با رشد طبیعی

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 122-130

10.22037/jrm.2017.1100303

عطیه قزوینی؛ فریبا یادگاری؛ سید مجید رفیعی؛ افسانه یوسفی؛ فهیمه ملکی


مقایسه عملکرد روانی کلامی در کودکان دارای ناتوانی یادگیری و کودکان بهنجار

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 9-18

10.22037/jrm.2017.1100423

سیده مریم خدامی؛ سیده زهره موسوی؛ ریحانه جعفری؛ هوشنگ دادگر؛ سامان معروفی زاده


اثربخشی مداخله واژگان پایه بر وضوح گفتار کودکان با سندرم داون آموزش پذیر 11-7 ساله فارسی زبان

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 104-113

10.22037/jrm.2017.1100272

فاطمه فاریابی؛ طلیعه ظریفیان؛ فریبا یادگاری


مروری بر نقش لب‌خوانی در ارتباط کلامی و تکنیک‌های لب‌خوانی

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 250-259

10.22037/jrm.2016.1100406

سیده فائزه فاضلیان؛ علی محمدزاده


مقایسه کفایت تنفسی بر اساس MPTو S/Z Ratio درآموزگاران با/بدون ریسک ابتلا به مشکل صوت براساس نمره چک لیست SIVD

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 119-126

10.22037/jrm.2016.1100242

مریم فهام؛ حسین پیری زاده؛ مریم وهاب؛ مجتبی مهرآوران؛ اکرم احمدی


بررسی شاخص‌های اکوستیک صوت در میان ورزشکاران بزرگسال با افت شنوایی

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 226-234

10.22037/jrm.2016.1100287

علی محمدزاده؛ سیده زهره موسوی؛ مجید اشرفی