دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1396، صفحه 1-283 
مقایسه وضوح گفتار در بیان کلمه و جمله کودکان فارسی زبان شهرستان قائمشهر

صفحه 91-98

10.22037/jrm.2017.110716.1477

سیما وزیری؛ علی قربانی؛ فرهاد ترابی نژاد؛ محمد کمالی؛ فرخنده جمشیدی


مقایسه روش های حرکت درمانی و الکتروتراپی در مهارت درشت دست بیماران همی پلژی مزمن ناشی از سکته مغزی

صفحه 99-105

10.22037/jrm.2018.110679.1451

حسین دلاور کسمایی؛ لیلا انگوتی اشناری؛ نرگس محمدی؛ ناهید بالابر؛ ژاندارک اقلیدی؛ سید مهدی طباطبایی؛ نوید میرزاخانی


بررسی ارتباط قد، وزن و شاخص توده بدنی با پارامترهای بیومتریک چشم

صفحه 115-122

10.22037/jrm.2017.110656.1437

سعید عبدی؛ یاسمن پورهادی لاهیجی؛ هاله کنگری؛ سید مهدی طباطبایی؛ محمد قاسمی برومند


بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به Retinitis Pigmentosa (RP) در شهر شیراز

صفحه 168-174

10.22037/jrm.2018.110610.1410

فاطمه عزیزی؛ محمد آقازاده امیری؛ عباس ریاضی؛ حسین نوروززاده؛ سید مهدی طباطبایی


مقایسه تاثیر تحریک دهانی بکمن بر غان و غون کانونی نوزادان نارس دختر و پسر

صفحه 175-181

10.22037/jrm.2017.110640.1425

فاطمه شیبانی؛ عالیه السادات رضوی پور؛ احمد شاه فرهت؛ اکرم احمدی؛ شریفه یونسیان