کلیدواژه‌ها = کاردرمانی
مروری بر مداخلات مبتنی بر اکوپیشن در بیماران مبتلا به اختلالات شدید روانی

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 620-629

10.32598/SJRM.12.4.12

الهام نصیری؛ اشرف کربلایی نوری؛ سید علی حسینی


شناخت مهارت های مورد نیاز در کسب صلاحیت بالینی: تحقیق کیفی

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 83-89

10.22037/jrm.2018.110973.1665

سمیه زمانیان جهرمی؛ نرگس شفارودی؛ لاله لاجوردی


بررسی مروری مداخلات تکلیف مدار در کاردرمانی

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1396، صفحه 239-248

10.22037/jrm.2017.1100362

سید علی حسینی؛ نرگس قمری؛ زهرا حیاتی زاده


مروری بر مدل کاوا، کاربردها و محدودیت ها

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1396، صفحه 249-255

10.22037/jrm.2017.1100339

بهزاد رحمانی پور؛ میترا خلف بیگی؛ نرگس شفارودی


بکارگیری مدل اکولوژی کارکرد انسان در بیماری آتروفی عضلانی- نخاعی: یک مطالعه ی موردی

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 298-305

10.22037/jrm.2017.1100327

مرضیه پشم دار فرد؛ مالک امینی؛ نرگس شفارودی


رضایت شغلی کاردرمانگران شهر اهواز و ارتباط آن با شاخص بالقوه انگیزش

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 143-152

10.22037/jrm.2017.1100286

سارا افشار؛ نسیبه نوری ممبینی؛ درسا حامدی؛ سولماز محمدزاده ننه کران؛ کوثر دیناری؛ مهدیه نظریان


بررسی مهارت‌های تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی رشته کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 84-93

10.22037/jrm.2016.1100214

زهرا مالکی؛ مهدی رضایی؛ نوید میرزاخانی؛ زهرا شفیعی؛ سید مهدی طباطبایی


بررسی ارتباط بین توان بالقوه انگیزش و مسیر پیشرفت شغلی در کاردرمانی

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 141-150

10.22037/jrm.2016.1100187

نرگس قمری؛ مهدی رصافیانی؛ محبوبه قمری؛ فاطمه قمری؛ فرزانه یزدانی


کوچینگ عملکرد کاری: مقاله مروری توصیفی

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 183-189

10.22037/jrm.2016.1100264

مینا احمدی کهجوق؛ مهدی رصافیانی؛ سید علی حسینی؛ بابک کاشفی مهر؛ نازیلا اکبر فهیمی


کاردرمانی در سندروم پرادر ویلی - گزارش یک مورد

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 170-175

10.22037/jrm.2015.1100038

ناصر حوایی؛ مهسا محمدزاده؛ ماندانا رضایی


تاثیر استفاده از جلیقه وزین بر توجه و مهارت های حرکتی کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری

دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1392، صفحه 45-51

10.22037/jrm.2013.1100116

مینو کلانتری؛ زهرا محمدجانی؛ زهرا پاشازاده آذری؛ سید مهدی طباطبایی؛ ثریا قرباغی