موضوعات = آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
مروری بر پروتکل های حرکات اصلاحی در افراد دارای ناهنجاری ژنوواروم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1402

10.22037/sjrm.2023.117232.3229

حمید رضا فلاح یخدانی؛ محمد حسن کردی اشکذری؛ زینب کریمی


تاثیر هشت هفته تمرینات عصبی-عضلانی در محیط آب بر حس عمقی مفصل زانو و درد در زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو درجه دو و سه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1402

10.22037/sjrm.2024.117240.3234

سحر خواجه؛ عبدالحمید دانشجو؛ منصور صاحب الزمانی؛ فاطمه کریمی افشار


تاثیر کینزیوتیپ مچ پا بر کینماتیک زانو حین تکلیف پرش های متوالی در افراد مبتلا به کف پای صاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1402

10.22037/sjrm.2024.117260.3250

رامین بیرانوند؛ محمد کلانتریان


تأثیر یک برنامه تمرین اصلاحی متقارن بر ناهنجاری اسکولیوز در فرد مبتلا به سندرم شبه مارفان (مطالعه موردی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

10.22037/sjrm.2024.117250.3242

زهرا ساده دل فدافن؛ نرمین غنی زاده حصار


تأثیر کینزیو فوبیا بر بازگشت به ورزش پس از بازسازی رباط صلیبی قدامی: مرور سیستماتیک

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 18-33

10.32598/SJRM.13.1.14

علی اصغر نورسته؛ مو سی الرضا قربانی


تأثیر 8 هفته تمرینات آبی بر نوسانات مرکز ثقل در زنان نابینا

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 34-47

10.32598/SJRM.13.1.1

اسما سالاری؛ فاطمه کریمی افشار


تأثیر 8 هفته تمرین اوتاگو بر فاکتورهای منتخب راه رفتن در بیماران مبتلابه بیماری پارکینسون

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 78-93

10.32598/SJRM.13.1.5

فائزه معصومی؛ امیر حسین براتی؛ محمد روحانی؛ لیلا غزاله


اثر خستگی بر زمان رسیدن به پایداری در حرکت سر زدن در بازیکنان فوتبال دارای سابقه بازسازی رباط متقاطع قدامی

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 148-161

10.32598/SJRM.13.1.10

مو سی الرضا قربانی؛ رقیه جلیل پیران؛ فریده باباخانی


تأثیر اضافه کردن نوروفیدبک به تمرینات عصبی‌عضلانی بر امواج مغزی ورزشکاران مبتلابه بی‌ثباتی مزمن مچ پا: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 180-193

10.32598/SJRM.13.1.12

علی یلفانی؛ مسعود عزیزیان؛ حسین محققی؛ محمد رضا ذوقی پایدار؛ بهنام غلامی بروجنی


بررسی اثر کینزیوتیپینگ و فیدبک خارجی در زمان واقعی بر عملکرد اندام تحتانی حین تکلیف اسکات تک پا در افراد با راستای تیبیوفمورال واروس

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 208-223

10.32598/SJRM.13.1.15

محمدرضا هاتفی؛ ملیحه حدادنژاد؛ صدرالدین شجاع الدین؛ فریده باباخانی؛ مهدی خالقی تازجی


مقایسه اثر 8 هفته تمرینات در صفحه ساجیتال و فرونتال بر نوسانات پاسچر سالمندان مرد

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 986-999

10.32598/SJRM.12.6.5

سید احسان سیدجعفری؛ منصور صاحب الزمانی؛ عبدالحمید دانشجو؛ روح الله نیکویی


تأثیر تمرینات اصلاحی بر پوسچر، فعالیت عضلانی و کینماتیک شانه در هندبالیست‌های دارای سندرم متقاطع فوقانی

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 1080-1097

10.32598/SJRM.12.6.2980

عین اله سکینه پور؛ ملیحه حدادنژاد؛ سید صدرالدین شجاع الدین؛ امیر لطافت کار؛ مهدی خالقی تازجی


نقش کورتکس مغز، آگاهی از وضعیت بدن و تأثیر روش‌های اصلاحی بر پایه آن‌ها در اصلاح وضعیت بدنی: مطالعه مروری

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 630-647

10.32598/SJRM.12.4.3

رضا سعیدی نیشابوری؛ رضا رجبی؛ هومن مینونژاد؛ یوسف مقدس تبریزی


بررسی تأثیر 12 هفته حرکات اصلاحی تلفیقی بر اسکولیوز ایدیوپاتیک دختران

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 662-675

10.32598/SJRM.12.4.2

سید اشکان اردیبهشت؛ هومن مینونژاد؛ رضا رجبی؛ فواد صیدی